Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld is Gubbels Automation niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gubbels Industrial Automation is het de gebruiker van deze site niet toegestaan de informatie die op deze site wordt aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken. Alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal blijven te allen tijde voorbehouden aan Gubbels Automation.

HOME