Deze week gewerkt aan de update van een BioGas installatie i.v.m. een aanpassing in de gaswet.

#ModbusTCP #Siemens #Bio2Net